موسسه قصرفیروزه

 

 

آدرس : کـرمانـشـاه - ۲۲بـهـمـن ، خـیـابـان گـذرنـامه ســابــق ، روبرو خیابان صفا ، مــوســسـه قـصـر فــیــروزه

     تلفن :۳۸۳۵۱۰۶۰-۰۸۳ / ۰۹۱۸۵۵۳۸۷۷۶

    فکس : ۳۸۳۶۹۱۹۲-۰۸۳

               

شعبه دوم : ۲۲بـهـمـن ، سـی متری دوم ، بعـد از چـهار راه چاله چاله ، نبـش کـوی امیـن آزاد ، دکـوراسیـون سـبـز

  تلفن :۳۸۳۷۰۸۹۱-۰۸۳


ارسال کالا به کلیه نقاط کشور امکان پذیر است.