موسسه قصرفیروزه 

آدرس : کـرمانـشـاه - ۲۲بـهـمـن ، خـیـابـان گـذرنـامه ســابــق ، روبرو خیابان صفا ، مــوســسـه قـصـر فــیــروزه

 

     تلفن :۳۸۳۵۱۰۶۰-۰۸۳ / ۰۹۱۸۵۵۳۸۷۷۶

    فکس : ۳۸۳۶۹۱۹۲-۰۸۳

               


ارسال کالا به کلیه نقاط کشور امکان پذیر است.