درباره ما 

قصر فیروزه  بامدیریت علی اشرف درکه  در ۱۵ آذر ماه ۱۳۵۹ شروع به تاسیس کرد. سپس در سال ۱۳۶۳ به موسسه قصر فیروزه تبدیل شد.

 مالکیت  این موسسه خصوصی است. این موسسه در زمینه دکوراسیون داخلی و فضای سبز فعالیت دارد.

ازسال ۱۳۶۳  مدیریت قصر فیروزه به سمت رییس اتحادیه صنف تزیینات داخلی ساختمان استان کرمانشاه منصوب شد. که تاکنون بعد از طی۳۱ سال پـیـاپـی این مسئولیت را برعهده گرفته است.