محصولات حراج شده

خـریـد مـحـصـولات زیـر قـیـمـت بـازار ...!

این محصولات - جنس هایی هستند که به صورت اشتباه اندازه گیری شده اند و یا مشتریان از سفارش محصولات پشیمان شده اند. 

از آنجایی که شرکت های تولید کننده محصولات برگشتی ندارند ما این محصولات را حراج نموده ایم .

 

پـرده کـرکـره

 

برند : لوکسا فلس

کشور سازنده: هلند

کـد :   چوبی 5 سانتی   1596

ابعاد:  1.99 متر مربع  ---- عرض 1.36   //// ارتفاع  1.47

هر متر مربع : 1.200.000

قیمت :   2.388.000 ریال

==========================================

برند : لوکسا فلس

کشور سازنده: هلند

کـد :   چوبی 3/5 سانتی   1297

ابعاد 1:  1.38 متر مربع  ---- عرض 0.73   //// ارتفاع  1.90

ابعاد 2:  2.47 متر مربع  ---- عرض 1.30   //// ارتفاع  1.90

ابعاد 3:  2.35 متر مربع  ---- عرض 0.84   //// ارتفاع  2.80

هر متر مربع : 950.000

قیمت  1:   1.317.650 ریال

قیمت  2:   2.346.500 ریال

قیمت  3:   2.234.400 ریال

=================================================

برند : لوکسا فلس

کشور سازنده: هلند

کـد :   سفید آلومنیوم 2/5 سانتی   0204

ابعاد 1:  2.50متر مربع  ---- عرض 1.25   //// ارتفاع  2.00

ابعاد 2:  2.52متر مربع  ---- عرض 1.26   //// ارتفاع  2.00

هر متر مربع :  550.000

قیمت 1:   1.375.000 ریال 

قیمت 2:   1.386.000 ریال  

=========================================

برند : لوکسا فلس

کشور سازنده: هلند

کـد :   آلومنیوم طرح چوب 2/5 سانتی   8592

ابعاد:  1.92 متر مربع  ---- عرض 1.20   //// ارتفاع  1.60

هر متر مربع : 780.000

قیمت :   1.497.600 ریال

================================================

برند : لوکسا فلس

کشور سازنده: هلند

کـد :    آلومنیوم طرح چوب 1/6 سانتی     8590

ابعاد:  2.37 متر مربع  ---- عرض 1.53   //// ارتفاع  1.55

هر متر مربع : 800.000

قیمت :   1.896.000 ریال

=====================================

آلومنیوم صورتی 3 سانتی

ابعاد:  1.95متر مربع  ---- عرض 1.90   //// ارتفاع  1.03    

هر متر مربع : 200.000

قیمت :   390.000 ریال

======================================

پــرده بـامــبــو

 

کشور سازنده: چین

کـد :    پرده بامبو

ابعاد:  1.55 متر مربع  ---- عرض 0.81   //// ارتفاع  1.92

هر متر مربع : 450.000

قیمت :   697.500 ریال

====================================

پــرده پــوســتــری

برند : شیدبان

کشور سازنده: ایران

کـد :    B524

ابعاد:  3.20 متر مربع  ---- عرض 2.00   //// ارتفاع  1.60

هر متر مربع : 500.000

قیمت :   1.600.000 ریال

====================================

کـاغــذ دیـواری

برند : گـلوریا

موجودی : 1 رول

کشور سازنده: ترکیه

9904-03   : کد

ابعاد:  10.80 متر مربع       عرض رول :  10.6سانتی متر 

قیمت :   1.450.000 ریال

===================================

برند : کلاسیک

موجودی : 1 رول

کشور سازنده: کره

88057-3   : کد

ابعاد:  16.50 متر مربع       عرض رول : 10.6 سانتی متر 

قیمت :   2.300.000 ریال

=======================================

برند : رویال

موجودی : 1 رول

کشور سازنده: انگلیس

672   : کد

ابعاد:  5 متر مربع       عرض رول : 50 سانتی متر 

قیمت :   600.000 ریال

=============================

برند : رویال

موجودی : 1 رول

کشور سازنده: انگلیس

64806   : کد

ابعاد:  5 متر مربع       عرض رول :  50سانتی متر 

قیمت :   600.000 ریال

=======================================

برند : رویال

موجودی : 1 رول

کشور سازنده: انگلیس

095603   : کد

ابعاد:  5 متر مربع       عرض رول :  50سانتی متر 

قیمت :   600.000 ریال

===============================

برند : رویال

موجودی : 5 رول

کشور سازنده: انگلیس

098601   : کد

ابعاد:  5 متر مربع       عرض رول :  50سانتی متر 

قیمت :   600.000 ریال

============================

برند : مدا اسکای

موجودی : 1 رول

کشور سازنده: انگلیس

C-22101   : کد

ابعاد:  5 متر مربع       عرض رول :  50سانتی متر 

قیمت :   750.000 ریال

=========================================

برند : ویولت

موجودی : 1 رول

کشور سازنده: انگلیس

ویولت   : کد

ابعاد:  5 متر مربع       عرض رول :  50سانتی متر 

قیمت :   600.000 ریال

=====================================

برند : کینگ

موجودی : 2 رول

کشور سازنده: انگلیس

A90202   : کد

ابعاد:  5 متر مربع       عرض رول :  50سانتی متر 

قیمت :   700.000 ریال

====================================

برند : مد اکس

موجودی : 1 رول

کشور سازنده: انگلیس

313   : کد

ابعاد:  5 متر مربع       عرض رول :  50سانتی متر 

قیمت :   1.000.000 ریال

===========================================